ANUNȚ ATRIBUIRE CURS CREDITE MEC – proiect 105934

                                                                                                           

Autoritatea contractantă: Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională
Denumirea achiziției Dezvoltarea unui program cu credite profesionale, cu 2 componente Obiective orizontale (Dezvoltare durabila) si Teme secundare (Egalitate de sanse si tratament: Nediscriminare) pentru dezvoltarea competentelor transversale la 261 cadre didactice din GT care contribuie la prevenirea parasirii timpurii a scolii
Titlul proiectului Masuri integrate in unitati scolare defavorizate din teritoriul I.T.I. Delta Dunării pentru servicii si programe educationale de calitate pentru prevenirea si interventia, inclusiv prin măsuri de compensare, in reducerea fenomenului părăsirii timpurii a Scolii_PROED
ID proiect POCU/74/6/18/105934
Valoare estimată contract 87.000 lei fără TVA
Cod CPV 80530000-8 – Servicii de formare profesională
Data atribuirii contractului ….2021
Numărul de oferte primite 1
Denumirea operatorului economic câștigător ASOCIAȚIA GO-AHEAD
Valoarea contractului 87.000 lei fără TVA