Prezentare C.J.R.A.E.

Pentru a asigura tuturor copiilor si elevilor accesul la o educatie de calitate, precum si asistenta necesara in acest sens, a fost infiintat Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala (C.J.R.A.E.) Tulcea.Oferim, coordonam si monitorizam servicii educationale specifice, copiilor/ elevilor, dar si cadrelor didactice.

Constituim echipe multidisciplinare de interventie timpurie, menite sa realizeze evaluarea tuturor copiilor, monitorizarea, depistarea si asistenta precoce corespunzatoare a celor cu cerinte educationale special sau cu risc in dezvoltarea competentelor personale, in scopul cuprinderii si mentinerii in sistemul de invatamant obligatoriu a tuturor copiilor/tinerilor, indiferent de particularitatile lor psihoindividuale si sociale.

Asiguram suporturile suplimentare necesare desfasurarii educatiei de calitate, in functie de potentialul biopsihosocial al fiecarui copil / tanar.

Implicam parintii in activitati specifice unei relatii eficiente scoala-familie-comunitate, ca baza a adaptarii scolare si a integrarii sociale a copiilor/tinerilor.

Organizam elaborari de studii privind abandonul scolar, comportamentul deviant juvenil, anturajul negativ, activitatile extrascolare/timpul liber, programe si proiecte antiviolenta in mediul educational.

De asemenea, C.J.R.A.E. faciliteaza relationarea unitatilor si institutiilor din invatamantul preuniversitar cu comunitatea, prin parteneriate, proiecte si programe, in care sunt antrenati toti profesorii consilieri scolari.

Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala va pune la dispozitie urmatoarele servicii:

– de asistenta psihopedagogica si orientare scolara si profesionala, furnizate prin Centrul Judetean de Asistenta Psihopedagogica si prin cele 31 de cabinete scolare/interscolare de asistenta psihopedagogica;
– de terapii logopedice, furnizate prin cele 17 cabinete logopedice interscolare;
– de evaluare complexa si diagnosticare a gradului de deficienta pentru copiii, elevii si tinerii cu cerinte educationale speciale din invatamantul special, special integrat si din invatamantul de masa, prin intermediul Serviciului de Evaluare si Orientare Scolara si Profesionala, pe baza colaborarii dintre comisiile din cadrul C.J.R.A.E. si Comisia pentru Protectia Copilului din cadrul Directiei Generale Judetene de Asistenta Sociala si Protectia Copilului.
– de orientare/reorientare dinspre scoala speciala spre scoala de masa si invers, prin intermediul Comisiei de Orientare Scolara si Profesionala, la propunerea Serviciului de Evaluare si Orientare Scolara si Profesionala din cadrul C.J.R.A.E.;
– de informare si consiliere pentru cadre didactice, copii, parinti, precum si pentru alti membri ai comunitatii,in spiritul optimizarii activitatii didactico-educative;
– de formare, prin parteneriate cu institutii abilitate sa ofere formare initiala;
– de consiliere si prevenire a delincventei si predelincventei juvenile.
In acest an scolar, beneficiaza de serviciile specialistilor din Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala, 72,31% din populatia scolara a judetului Tulcea.

Institutia noastra reprezinta o unitate de invatamant special integrat, subordonata Ministerului Educatiei Nationale, coordonata de Inspectoratul Scolar Judetean Tulcea si finantata de Consiliul Judetean Tulcea.

Pentru a ne contacta, ne gasiti la sediul Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Tulcea, situat in Str. Gloriei Nr. 6, Et.1./Telefon: 0240 511 320/ Fax: 0240 511 300/ Email: cjrae.tulcea@yahoo.com sau la cabinetele de asistenta psihopedagogica/ cabinetele logopedice care functioneaza in cele 47 de unitati deservite, din invatamantul preuniversitar tulcean.