METODOLOGIE ÎNSCRIERE CURS ”CONSILIEREA ELEVILOR ÎN VEDEREA ORIENTĂRII ȘCOLARE ȘI PROFESIONALE DE SUCCES”

METODOLOGIE ÎNSCRIERE CURS ”CONSILIREA ELEVILOR ÎN VDEREA ORIENTĂRII ȘCOLARE ȘI PROFESIONALE DE SUCCES” – Proiect ID 105934

ANUNȚ ATRIBUIRE CURS CREDITE MEC – proiect 105934

                                                                                                            Autoritatea contractantă: Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Denumirea achiziției Dezvoltarea unui program cu credite profesionale, cu 2 componente Obiective orizontale (Dezvoltare durabila) si Teme secundare (Egalitate de sanse si tratament: Nediscriminare) pentru dezvoltarea competentelor transversale Citește mai mult

REZULTATE FINALE la concursul de proiecte educaționale din cadrul proiectului ID105934

Proces verbal final etapa III concurs proiecte

Metodologie curs 4.5- Lucrator prin arte combinate

MASURI INTEGRATE IN UNITATI SCOLARE DEFAVORIZATE DIN TERITORIUL I.T.I. DELTA DUNĂRII PENTRU SERVICII SI PROGRAME EDUCATIONALE DE CALITATE PENTRU PREVENIREA SI INTERVENTIA, INCLUSIV PRIN MĂSURI DE COMPENSARE, IN REDUCEREA FENOMENULUI PĂRĂSIRII TIMPURII A SCOLII_PROED Metodologie curs 4.5 – Lucrator prin Citește mai mult

ANUNȚ ATRIBUIRE CURS ANC

Achizitie Servicii pentru evenimente – Actiuni de tip stagii teoretice si practice cu 2 componente Obiective orizontale si Teme secundare pentru minim 120 persoane GT in vederea cresterii capacitatii profesionale fara credite profesionale transferabile, cu atestat ANC sau similar (curs Citește mai mult