Anunt rezultate procedura selectie parteneri in cadrul programului operational capital uman 2014-2020 (POCU), O.S in vederea selectiei partenerilor pentru un proiect in cadrul Axei Prioritare 6 – „Educatie si competente”, Obiective specifice (OS)

Rezultate concurs mediator școlar cu studii medii proba scrisă

Anunț rezultate procedură selecție parteneri POCU

Anunț selecție parteneri POCU

Rezultatele privind selectia dosarelor depuse in vederea concursului de ocupare a posturilor de mediator scolar cu studii medii, organizat in data de 1 noiembrie 2016 la Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Tulcea.