Poiect POCU 1

Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Tulcea a depus doua proiecte in cadrul Programul Operational Capital Uman (POCU).

1.MASURI INTEGRATE IN 18 UNITAtI SCOLARE DEFAVORIZATE DIN JUDETUL TULCEA PENTRU SERVICII SI PROGRAME EDUCATIONALE DE CALITATE PENTRU PREVENIREA SI INTERVENTIA, INCLUSIV PRIN MASURI DE COMPENSARE, IN REDUCEREA FENOMENULUI PARASIRII TIMPURII A SCOLII_PROED, care este depus in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritara 6: Educatie si competente Prioritatea de investitie 10.i „Reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului egal la invatamantul prescolar, primar si secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de invatare formale, nonformale si informale pentru reintegrarea in educatie si formare”, apel nr 4/2016, Programul „SCOALA PENTRU TOTI”.