Proiect POCU „PROFESORI MOTIVATI IN SCOLI DEFAVORIZATE” – 106371

Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Tulcea a depus doua proiecte in cadrul Programul Operational Capital Uman (POCU).

2.PROFESORI MOTIVATI PENTRU INCLUZIUNE SCOLARA SI EDUCATIE DE CALITATE IN UNITATI SCOLARE DEFAVORIZATE DIN COMUNITATI MARGINALIZATE SI IZOLATE DIN TERITORIUL I.T.I. DELTA DUNARII PROF_ITI, depus in cadrul Programului „PROFESORI MOTIVATI IN SCOLI DEFAVORIZATE”, Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020, Axa Prioritara 6 „Educatie si competente” Prioritatea de Investitii 1-0i „Reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului egal la invatamantul prescolar, primar si secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de invatare formale, nonformale si informale pentru reintegrarea in educatie si formare”, obiectiv specific 6’6 „imbunatatirea competentelor personalului didactic din invatamantul pre-universitar in vederea promovarii unor servicii educationale de calitate orientate pe nevoile elevilor si ale unei scoli incluzive”, apel nr. 5/2016.