Anunt pentru ocuparea a 1 post vacant de mediator scolar norma intreaga, perioada nedeterminata.

Anunt concurs

METODOLOGIE ÎNSCRIERE CURS ”CONSILIEREA ELEVILOR ÎN VEDEREA ORIENTĂRII ȘCOLARE ȘI PROFESIONALE DE SUCCES”

METODOLOGIE ÎNSCRIERE CURS ”CONSILIREA ELEVILOR ÎN VDEREA ORIENTĂRII ȘCOLARE ȘI PROFESIONALE DE SUCCES” – Proiect ID 105934

ANUNȚ ATRIBUIRE CURS CREDITE MEC – proiect 105934

                                                                                                            Autoritatea contractantă: Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Denumirea achiziției Dezvoltarea unui program cu credite profesionale, cu 2 componente Obiective orizontale (Dezvoltare durabila) si Teme secundare (Egalitate de sanse si tratament: Nediscriminare) pentru dezvoltarea competentelor transversale Citește mai mult

REZULTATE FINALE la concursul de proiecte educaționale din cadrul proiectului ID105934

Proces verbal final etapa III concurs proiecte

Anunt achizitie

Achiziție Dezvoltarea unui program cu credite profesionale, cu 2 componente Obiective orizontale (Dezvoltare durabila) si Teme secundare (Egalitate de sanse si tratament: Nediscriminare), pentru dezvoltarea competentelor transversale la 261 cadre didactice din GT care contribuie la prevenirea parasirii timpurii a Citește mai mult