ANUNȚ ATRIBUIRE CURS ANC

Achizitie Servicii pentru evenimente – Actiuni de tip stagii teoretice si practice cu 2 componente Obiective orizontale si Teme secundare pentru minim 120 persoane GT in vederea cresterii capacitatii profesionale fara credite profesionale transferabile, cu atestat ANC sau similar (curs Citește mai mult

Achiziție Dezvoltarea unor programe cu credite profesionale

Achiziție Dezvoltarea unor programe cu credite profesionale, cu 2 componente Obiective orizontale (Dezvoltare durabila) si Teme secundare (Egalitate de sanse si tratament: Nediscriminare), pentru dezvoltarea competentelor transversale la 261 cadre didactice din GT care contribuie la prevenirea parasirii timpurii a Citește mai mult

Rezultatul final al concursului de ocupare a postului nedidactic de îngrijitor

Rezultat final concurs ingrijitor

Rezultatul probei de selectie a dosarelor la concursul de ingrijitor

Rezultatul probei de selectie a dosarelor concurs ingrijitor

ACHIZIȚII CURSURI

Achiziție Servicii pentru evenimente – Actiuni de tip stagii teoretice si practice cu 2 componente Obiective orizontale si Teme secundare pentru minim 120 persoane GT in vederea cresterii capacitatii profesionale fara credite profesionale transferabile, cu atestat ANC sau similar (curs Citește mai mult