CONDIȚII SPECIFICE PENTRU ETAPA DE PRETRANSFER CONSIMȚIT

Conditii specifice pretransfer 2022-2023

Rezultatul final al concursului de ocupare a posturilor didactice de mediatori școlari

Rezultat final_concurs mediatori scolari_CJRAE Tulcea

Rezultatul probei de interviu pentru concursul de mediator școlar

Rezultat proba interviu_concurs mediatori scolari_ CJRAE Tulcea

Rezultatul probei scrise pentru concursul de mediator școlar

Rezultatul probei scrise_concurs mediator scolar

Rezultatul probei de selecție a dosarelor pentru concursul de mediator școlar

Rezultat selectie dosare_concurs mediator scolar