C.L.I.

Centrele și cabinetele logopedice interșcolare

INCADRARE PROFESORI LOGOPEZI SEM II AN SCOLAR 2019-2020
Încadrarea logopezilor în anul școlar 2016-2017

Ce sunt centrele și cabinetele logopedice interșcolare ?

Centrele si cabinetele logopedice interscolare, denumite CLI, sunt structuri de invatamant special integrat ale invatamantului preuniversitar, pentru copiii/elevii cu cerinte educative speciale, care prezinta tulburari de limbaj si de comunicare, precum si dificultati de invatare specifice, finantate, coordonate, monitorizate si evaluate de Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala (CJRAE).

În ce constă activitatea cabinetelor logopedice interșcolare ?

 • Activitatea desfasurata in CLI consta in terapia tulburarilor de limbaj si de comunicare, precum si in elaborarea si realizarea unor programe/proiecte specifice, corespunzatoare principalelor disfunctionalitati ale limbajului si comunicarii.
 • Activitatea profesorului logoped consta in: depistarea, evaluarea si identificarea tulburarilor de limbaj si de comunicare; corectarea tulburarilor de limbaj si de comunicare prin programe de interventie specifice; consilierea parintilor si a cadrelor didactice in problematica specifica; activitati de pregatire metodico-stiintifica si complementara, stabilirea masurilor si intocmirea programelor de prevenire si interventie logopedica, activitati metodico-stiintifice, colaborarea cu comunitatile locale.
 • Pe parcursul unui an scolar un profesor logoped lucreaza cu un efectivele 15-40 copii/elevi cu tulburari de limbaj.

Ce tulburări de limbaj intră în competența profesorilor logopezi ?

In competenta profesorilor logopezi din cadrul CLI intra urmatoarele tulburari de limbaj si de comunicare:

 • tulburarile de pronuntie/articulare;
 • tulburarile de ritm si fluenta a vorbirii;
 • tulburarile limbajului scris-citit;
 • tulburarile de dezvoltare a limbajului;
 • tulburarile de voce;
 • alte tulburari de limbaj care influenteaza negativ adaptarea scolara si sociala a copiilor.

Care sunt obiectivele activității desfășurate în CLI ?

Activitatea desfasurata in CLI are urmatoarele obiective:

 • depistarea, evaluarea si identificarea tulburarilor de limbaj si de comunicare la copiii prescolari inscrisi sau nu in gradinite si la scolarii mici;
 • asigurarea caracterului preventiv al activitatii de terapie logopedica, prin acordarea unei atentii prioritare copiilor prescolari cu tulburari de limbaj inscrisi in gradinite, in scopul prevenirii instalarii dificultatilor de invatare a scrisului si cititului la varsta scolara;
 • orientarea terapiei logopedice spre corectare, recuperare, compensare, adaptare si integrare scolara si sociala;
 • corectarea tulburarilor de limbaj si de comunicare in vederea diminuarii riscului de esec scolar;
 • sprijinirea cadrelor didactice in abordarea personalizata a copiilor/elevilor cu tulburari de limbaj si comunicare

Cum realizează profesorii logopezi activitatea de îndrumare logopedică a cadrelor didactice din învățământul preșcolar și primar ?

Activitatea de indrumare logopedica a cadrelor didactice din invatamantul prescolar si primar se realizeaza prin:
participarea/organizarea la/unor actiuni de informare si consiliere logopedica in unitatile scolare si prescolare arondate fiecarui profesor logoped;
actiuni metodice de indrumare/consiliere logopedica a cadrelor didactice din scoli si gradinite, in vederea sprijinirii procesului de corectare a tulburarilor usoare de limbaj;
dezbateri tematice privind importanta consolidarii limbajului in procesul dezvoltarii generale a copilului, conditie esentiala a unei integrari scolare si sociale optime.

Unde se realizează intervențiile logopedice ?

Interventiile logopedice se desfasoara in centre logopedice, cabinete logopedice, organizate de regula in scolile sau in gradinitele de masa.

Care este zona de intervenție a profesorului logoped ?

Un profesor logoped acopera o zona de interventie/ circumscriptie logopedica de cel putin 500 de copii/elevi din gradinite si din clasele I-IV.

Cum se organizează activitatea logopedică ?

Durata unei activitati de terapie logopedica este de regula de 45 de minute, forma de organizare este activitatea cu grupe mici de 2-4 copii sau individual, in functie de urmatoarele criterii:

 • tipul tulburarii de limbaj;
 • gravitatea tulburarii de limbaj;
 • varsta copilului/elevului;
 • colaborarea cu familia, vizand receptivitatea, implicarea activa in procesul terapeutic, posibilitatea de raspuns la programarea propusa etc.

Activitatea profesorilor logopezi din CLI se desfasoara in conformitate cu atributiile si responsabilitatile prevazute in fisa postului, precum si cu normele deontologice ale profesiei.

Cum se realizează evidența copiilor cu tulburări de limbaj ?

Evidenta copiilor/elevilor cu tulburari de limbaj se realizeaza prin urmatoarele documente:

 • fise de depistare;
 • registre de evidenta a copiilor cu tulburari de limbaj care sunt consiliati/sprijiniti in CLI, realizate pe an scolar;
 • registre de evidenta a prezentei copiilor la sedintele de corectare programate;
 • fisa logopedica – instrument de consemnare a datelor anamnezice, a demersului terapeutic si a dinamicii corectarii;
 • programe de terapie logopedica pe tip de tulburare.