S.E.O.S.P.

Serviciul de evaluare și orientare profesională Tulcea

Cine suntem ?

Suntem o echipa de experti in domeniile psihologic, logopedic, psihopedagogic si social, constituita in baza O.M.E.C.T.S. 6552/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea, asistenta psihoeducationala, orientarea scolara si orientarea profesionala a copiilor, a elevilor si a tinerilor cu cerinte educationale speciale.

Ce facem ?

Oferim servicii de evaluare sociopsihoeducationala a copiilor/elevilor/tinerilor din sistemul de invatamant tulcean, in vederea completarii dosarului pentru obtinerea certificatului de expertiza si orientare scolara.

Unde ne găsiți ?

Functionam in sediul Centrului Judetean de Resurse si de Asistenta Educationala Tulcea, pe str. Gloriei Nr. 6, etaj 1 (prima cladire imediat dupa Casa Casatoriilor), conform urmatorului program:

 Ce documente vă sunt necesare ?

Orientarea scolara si profesionala se va realiza la propunerea/prin S.E.O.S.P., in baza urmatoarelor documente:

 • cererea parintelui/tutorelui legal instituit adresata COSP;
 • xerocopie a actelor de identitate ale parintilor/tutorelui legal instituit
 • xerocopie certificat casatorie sau sentinta de divort – daca este cazul;
 • xerocopie a actelor de identitate ale copilului/elevului/tanarului (certificat de nastere/carte de identitate);
 • referat/scrisoare medicala/adeverinta de la medicul specialist;
 • fisa psihopedagogica completata de educatoare/invatatoare/diriginte, insotita, daca este cazul, de recomandari ale cadrelor didactice care lucreaza efectiv cu copilul/elevul/tanarul in vederea orientarii/reorientarii scolare si profesionale;
 • fisa privind traseul educational – completata de profesorul consilier scolar sau, in absenta acestuia, de educatoare/invatatoare/diriginte;
 • fisa medicala sintetica – completata de medicul de familie;
 • certificat medical tip A5;
 • fișă de evaluare psihologică;
 • foaie matricola;
 • ultimul certificat de orientare scolara si/sau profesionala, daca elevul a mai avut certificat de orientare scolara.
 • xerocopie dupa certificatul de incadrare in grad de handicap – daca este cazul m) ancheta sociala

Aici puteți găsi formularele necesare dosarului:

Cum procedați ?

Dupa ce ati completat dosarul cu toate documentele, contactati telefonic asistentul social din cadrul S.E.O.S.P., in vederea obtinerii programarii pentru evaluarea complexa.

Nr. de contact pentru programari si/sau alte informatii: 0746-044.009 sau 0240/511300 – asistent social BOANCĂTĂ ALEXANDRA.

Unde se realizează intervențiile logopedice ?

Interventiile logopedice se desfasoara in centre logopedice, cabinete logopedice, organizate de regula in scolile sau in gradinitele de masa.

La finalul evaluarii complexe, dosarele sunt supuse analizei in cadrul Comisiei de Orientare Scolara si Profesionala Tulcea, care decide asupra eliberarii certificatelor de expertiza si orientare scolara.

 

La finalul evaluarii complexe, dosarele sunt supuse analizei in cadrul Comisiei de Orientare Scolara si Profesionala Tulcea, care decide asupra eliberarii certificatelor de expertiza si orientare scolara.

COMPONENȚĂ COMISII SEOSP AN ȘCOLAR 2022 – 2023

COMPONENTA COMISII SEOSP 2021-2022

COMPONENTA COSP 2021 – 2022

PROGRAM SEOSP – COMISII DE EVALUARE

PROGRAM SEOSP – DEPUNERE DOSARE

PROGRAM EVALUARE SEOSP – 2022 – 2023

PROGRAM DEPUNERE DOSARE SEOSP 2022 – 2023