ANUNT DE Achizitie servicii de leasing operational pentru 1 autoturism

Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala intenţionează să achiziţioneze în temeiul art.7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, servicii de leasing operational pentru 1 autoturism necesar implemntarii proiectului MASURI INTEGRATE IN UNITATI SCOLARE DEFAVORIZATE DIN TERITORIUL I.T.I. DELTA DUNĂRII PENTRU SERVICII SI PROGRAME EDUCATIONALE DE CALITATE PENTRU PREVENIREA SI INTERVENTIA, INCLUSIV PRIN MĂSURI DE COMPENSARE, IN REDUCEREA FENOMENULUI PĂRĂSIRII TIMPURII A SCOLII_PROED Codul MySmis 2014+: 105934, Contract de finantare 30580/DGPECU/07.05.2018., Axa Prioritară 6. ”Educaţie şi competenţe”, Prioritatea de investiții: 10(i). ”Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare”.

Pentru Anunt click aici.

Pentru Caietul de Sarcini click aici.

Pentru Model Contract click aici.

Pentru Formulare click aici.

Anunt publicitate SEAP numarul ADV1053692.