ANUNT DE ACHIZITIE SERVICII DE LEASING OPERATIONAL PENTRU 1 AUTOTURISM

Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala intenţionează să achiziţioneze în temeiul art.7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, servicii de leasing operational pentru 1 autoturism necesar implemntarii proiectului PROFESORI MOTIVATI PENTRU INCLUZIUNE SCOLARĂ ȘI EDUCATIE DE CALITATE IN UNITATI SCOLARE DEFAVORIZATE DIN COMUNITATI MARGINALIZATE ȘI IZOLATE DIN TERITORIUL I.T.I. DELTA DUNARII_ PRO_ITI” CodulMySmis 2014+: 106371, Contract de finantare 32482/DGPECU/11.05.2018, Axa Prioritară 6. ”Educaţie şi competenţe”, Prioritatea de investiții: 10(i). ”Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare” .

Pentru Anunt click aici.

Pentru Caietul de Sarcini click aici.

Pentru Model Contract click aici.

Pentru Formulare click aici.

Anunt publicitate SEAP numarul ADV1053695.